Jesteś w: Strona główna >> FINANSE JEDN. SAMORZĄDOWYCH >> Wskaźniki finansowe w jednostkach samorządowych

Wskaźniki finansowe w jednostkach samorządowych


PRZYKŁADOWE INFORMACJE Z SYSTEMU
PONT INFO - FINANSE SAMORZĄDÓW

Źródło danych: System PONT Info - Finanse Samorządów


Wartości wskaźników w wybranych jednostkach samorządowych w 2019 roku

Nazwa wskaźnikaWoj. mazowieckiePowiat pruszkowski - ziemskiGmina BrwinówPowiat m. st. Warszawa - grodzki
Udział dochodów bieżących[1] w dochodach ogółem w %93.3596.6695.0696.26
Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w %91.6167.5081.8882.93
Udział nadwyżki operacyjnej[2] w dochodach ogółem w %27.2511.4416.966.03
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w %32.0211.0922.3712.69
Wskaźnik samofinansowania[3] w %108.89139.0597.2774.50
Transfery bieżące[4] na mieszkańca w zł na osobę51.55358.511177.111738.52
Nadwyżka operacyjna na mieszkańca w zł na osobę167.38126.161101.58614.39
Zobowiązania ogółem[5] na mieszkańca w zł na osobę148.3843.971459.342191.09
Udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem w %24.153.9922.4721.51
Obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia[6] w %12.962.904.3010.35
Obciążenie dochodów własnych obsługą zadłużenia w %14.144.295.2512.48
Obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia[7] w %84.6991.1686.68104.48

Źródło danych: System PONT Info - Finanse Samorządów

1/ dochody niebędące dochodami majątkowymi
2/ dodatnia wartość wyniku bieżącego będącego różnicą dochodów bieżących i wydatków bieżących
3/ stosunek sumy dochodów majątkowych i nadwyżki operacyjnej do wydatków majątkowych
4/ subwencja ogólna i dotacje bieżące
5/ zobowiązania według tytułów dłużnych
6/ stosunek sumy odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz spłat rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek do dochodów ogółem
7/ stosunek wydatków bieżących, spłat rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek do dochodów bieżących


BUSINESS MEETING POINT
02-791 Warszawa, ul. Stryjeńskich 19/519
Tel.: 731 313 636
E-mail: biuro@epib.pl
WWW: www.epib.pl