Jesteś w: Strona główna >> NIERUCHOMOŚCI

Informacje o rynku nieruchomości znajdują się w systemach baz danych o rynku nieruchomości

PONT Info – Nieruchomości – Oferty (O)
PONT Info – Nieruchomości – Oferty Indywidualne (OI)
PONT Info – Nieruchomości Rolne – Transakcje Indywidualne (TI)


System PONT Info – Nieruchomości – O zawiera informacje dotyczące cen mieszkań, domów, lokali użytkowych oraz działek zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym, w każdym powiecie i województwie Polski. W ramach największych miast, będących jednocześnie powiatami grodzkimi, uwzględniono dodatkowo informacje w układzie dzielnic. Ponadto system zawiera informacje uzupełniające o podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych charakteryzujących sytuację gospodarczą kraju oraz wyników finansowych sektora przedsiębiorstw.

Informacje zawarte w systemie zostały pogrupowane w następujące bloki:
  • mieszkania,
  • domy,
  • lokale użytkowe,
  • grunty i działki,
  • dane uzupełniające.
Dane zawarte w systemie pochodzą z zasobów internetowych, ofert biur pośrednictwa nieruchomości, developerów, spółdzielni mieszkaniowych i inwestorów, ogłoszeń prasowych oraz obliczeń własnych na podstawie zbiorów danych GUS i dotyczą okresów kwartalnych począwszy od II półrocza 2002 r. Aktualizacja bazy dokonywana jest w cyklu kwartalnym.

System PONT Info – Nieruchomości – OI, zawierający szczegółowe dane o każdej pojedynczej ofercie, został utworzony w oparciu o ten sam zbiór informacji jak baza PONT Info – Nieruchomości – O.

Baza danych PONT Info – Nieruchomości Rolne – TI obejmuje szczegółowe dane o każdej pojedynczej transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości rolnych w Polsce. Informacje pochodzą z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych. Aktualizacji bazy dokonywana jest w cyklu kwartalnym, począwszy od I kwartału 2003 r.

Systemy baz danych PONT Info – Nieruchomości może m. in. służyć do:
  • monitorowania cen nieruchomości,
  • porównań międzyregionalnych rynku nieruchomości,
  • weryfikacji wartości nieruchomości przy udzielaniu kredytów,
  • wyceny zabezpieczeń w postaci nieruchomości przy udzielaniu kredytów,
  • analiz i prognoz popytu na rynku nieruchomości.
Dane do systemów baz danych PONT Info – Nieruchomości udostępniane są na płytach CD do instalacji na dyskach twardych wraz z pakietem programowym umożliwiającym łatwe i wygodne wyszukiwanie przez Użytkownika żądanych informacji oraz ich analizę. Istnieje także możliwość udostępniania fragmentów zawartości systemów baz danych w postaci wydruków komputerowych, w formie elektronicznej oraz poprzez Internet.

BUSINESS MEETING POINT
02-791 Warszawa, ul. Stryjeńskich 19/519
Tel.: 731 313 636
E-mail: biuro@epib.pl
WWW: www.epib.pl