Jesteś w: Strona główna >> BAROMETRY >> Gospodarki

Wskaźnik kondycji branż gospodarki: średnie i duże firmy

Wybierz branżę PKD: 
lub
Wyszukaj branżę PKD: 


Aktualna wartość wskaźnika
WSZYSTKIE BRANŻE RAZEM
100.33


okresy wcześniejsze

Wskaźnik za ostatnich 8 okresów dla:

WSZYSTKIE BRANŻE RAZEM

okresy późniejsze
Wskaźnik kondycji branż gospodarki I (firmy zatrudniające powyżej 9 pracowników) jest miarą zmian kondycji branży w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Uwzględnia on zmiany wartości przychodów, wyniku finansowego netto (zysk albo strata) oraz nakładów inwestycyjnych przypadających na firmę w branży. Dostępny jest około dwóch miesięcy po każdym pierwszym półroczu danego roku oraz po około trzech miesiącach po zakończeniu danego roku.

BUSINESS MEETING POINT
02-791 Warszawa, ul. Stryjeńskich 19/519
Tel.: 731 313 636
E-mail: biuro@epib.pl
WWW: www.epib.pl