Jesteś w: Strona główna

Bazy cen nieruchomości, barometry gospodarki, wskaźniki branżowe | epib.pl Nowości

BAROMETRY

Oddajemy do Państwa dyspozycji barometry, czyli wskaźniki oceniające zmiany kondycji finansowej
branż gospodarki, zmian kondycji finansowej jednostek samorządowych oraz zmian cen nieruchomości. Stanowią one użyteczne narzędzie do analizy zmian dokonujących się w polskiej gospodarce.

Wskaźnik kondycji branż gospodarki: średnie i duże firmy

Wskaźnik za ostatnich 8 okresów dla:

WSZYSTKIE BRANŻE RAZEM

Źródło danych: System PONT Info - GospodarkaWybrane wskaźniki ekonomiczno-finansowe w branży 31.01 (produkcja mebli biurowych i sklepowych)

Tabela 1. Wybrane wskaźniki ekonomiczno-finansowe w branży 31.01
Produkcja mebli biurowych i sklepowych
(firmy zatrudniające powyżej 49 osób) po trzech kwartałach w latach 2015 – 2017

NAZWA WSKAŹNIKAI-IX 2015I-IX 2016I-IX 2017
Wskaźnik płynności1,691,451,6
Wskaźnik podwyższonej płynności finansowej1,090,991,03
Liczba pracujących141091533015231
Wartość nakładów inwestycyjnych w mln PLN139,88106,394,63

Źródło danych: System PONT Info - Gospodarka

Dostępne są wybrane wskaźniki ekonomiczno-finansowe w branży Produkcja mebli biurowych i sklepowych dla firm zatrudniających powyżej 49 osób. Dane można analizować po trzech kwartałach w latach 2015 - 2017.

Więcej informacji: BRANŻE GOSPODARKI/Wskaźniki finansowe w branżach (ostatnia tabela)


2017-12-05
Okres regulacji zobowiązań w dniach w wybranych sekcjach gospodarki (firmy zatrudniające powyżej 49 osób) po trzech kwartałach 2017 r.

Tabela 1. Okres regulacji zobowiązań w dniach w wybranych sekcjach gospodarki
(firmy zatrudniające powyżej 49 osób) po trzech kwartałach 2017 r.

SEKCJA gospodarki wg PKDOGD1D2D3D4D5D6D7D8D9
SEK_A59.8922.3030.3741.3950.2968.0585.55105.84127.48186.38
SEK_B108.3631.2538.0246.6164.9689.70105.92132.92162.91239.50
SEK_C80.0626.3435.1844.1353.1363.3876.4694.09117.47165.19
SEK_D70.0425.0731.5636.1441.8546.0154.5164.7181.50106.28

Źródło danych: System PONT Info - Gospodarka

Dostępne są dane dotyczące okresu regulacji zobowiązań w wybranych sekcjach gospodarki po trzech kwartałach 2017 roku dla firm zatrudniających powyżej 49 osób. Najdłuższy okres regulacji zobowiązań odnotowano w sekcji Działalność finansowa i ubezpieczeniowa i wyniósł on średnio 523,91 dnia. Najszybciej regulowane zobowiązania odnotowano w sekcji Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo i wyniosły one średnio 59,89 dnia.

Więcej informacji: BRANŻE GOSPODARKI/Wskaźniki finansowe w branżach


2017-11-29
Okres regulacji zobowiązań dla firm zatrudniających powyżej 9 pracowników

Tabela 1. Dane dla Polski za 2016 (wg F-02) dla firm zatrudniających powyżej 9 pracowników

Działy gospodarkiOkres regulacji zobowiązań w dniach
92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI 19,63
66 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE 27,07
79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE 38,39
19 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ 55,45

Źródło danych: System PONT Info - Gospodarka

Dostępne są dane za rok 2016 dotyczące okresu regulacji zobowiązań dla firm zatrudniających powyżej 9 pracowników. Najkrótszy okres regulacji zobowiązań odnotowano w dziale Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi i wyniósł on średnio 19,63 dnia. Najdłuższy okres regulacji zobowiązań odnotowano natomiast w dziale Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych i wyniósł on średnio 670,20 dnia.

Więcej informacji: BRANŻE GOSPODARKI/Rankingi branż


2017-11-20
Średnia cena ofertowa powierzchni domów na rynku wtórnym

Tabela 1. Średnia cena ofertowa powierzchni domów na rynku wtórnym w miastach wojewódzkich w zł/m2

Miasto wojewódzkie06_201609_201612_201603_201706_201709_2017
02 64 Powiat m. Wrocław - grodzki 4888.075098.134995.915266.165174.905343.26
04 61 Powiat m. Bydgoszcz - grodzki 3520.943508.503501.933286.303498.023585.45
06 63 Powiat m. Lublin - grodzki 3960.443906.013867.224075.623924.224081.16
08 62 Powiat m. Zielona Góra - grodzki 2992.603241.093333.893312.103298.113279.19

Źródło danych: System PONT Info - Nieruchomości

Dostępne są już dane dotyczące średnich cen ofertowych powierzchni domów na rynku wtórnym w miastach wojewódzkich za wrzesień 2017 roku (w zł/m2). Tabela zawiera kwartalne kształtowanie się zmian cen począwszy od czerwca 2016 roku.

Szczegółowe informacje: NIERUCHOMOŚCI/Ceny nieruchomości (ostatnia tabela)


2017-11-13
Średnia cena ofertowa powierzchni mieszkań na rynku pierwotnym w miastach wojewódzkich we wrześniu 2017 r.

Tabela 1. Średnia cena ofertowa powierzchni mieszkań na rynku pierwotnym w miastach wojewódzkich w zł za metr kwadratowy we wrześniu 2017 r.

Miasto wojewódzkieŚrednia cena ofertowa powierzchni mieszkań na rynku pierwotnym w miastach wojewódzkich w zł za metr kwadratowy
14 65 Powiat m. st. Warszawa - grodzki 7698,32
12 61 Powiat m. Kraków - grodzki 6696,75
02 64 Powiat m. Wrocław - grodzki 6421,22
30 64 Powiat m. Poznań - grodzki 6218,94

Źródło danych: System PONT Info - Nieruchomości

Dostępne są dane dotyczące średniej ceny ofertowej powierzchni mieszkań na rynku pierwotnym w miastach wojewódzkich we wrześniu 2017 roku. Najwyższą cenę za metr kwadratowy odnotowano w Warszawie i wyniosła ona 7698,32 zł, a najniższą w Zielonej Górze i wyniosła ona 3747,58 zł.

Więcej informacji: NIERUCHOMOŚCI/Rankingi


2017-11-03
Cena ofertowa wynajmu metra kwadratowego domu w wybranych miastach

Tabela 1. Przeciętna (mediana) cena ofertowa wynajmu metra kwadratowego domu w wybranych miastach w marcu 2017 r.

MiastoPrzeciętna cena ofertowa wynajmu metra kwadratowego domu
Sopot37.14
Warszawa36.36
Wrocław30.93
Kraków26.00

Źródło danych: System PONT Info - Nieruchomości

Dostępne są dane dotyczące przeciętnej ceny ofertowej wynajmu metra kwadratowego domu w wybranych miastach w marcu 2017 roku. Najwięcej, bo średnio 37,14 zł, za wynajem metra kwadratowego domu trzeba było zapłacić w Sopocie.

Więcej informacji: NIERUCHOMOŚCI/Rankingi


2017-05-17
Średnia cena mieszkań na rynku pierwotnym w dzielnicach Krakowa

Tabela 1. Średnia cena mieszkań [zł/m2] na rynku pierwotnym w dzielnicach Krakowa

Dzielnica03_201406_201409_201412_201403_201506_201509_201512_201503_201606_201609_201612_2016
12 6102 Kraków Krowodrza 6501.026570.266576.946502.776278.376298.916348.166412.036462.486396.016474.406563.00
12 6103 Kraków Nowa Huta 6035.966134.675884.675822.755648.085585.135592.395668.145592.245285.865577.325451.83

Źródło danych: System PONT Info - Nieruchomości

Dostępne są dane dotyczące średniej ceny mieszkań na rynku pierwotnym w dzielnicach Krakowa. Na podstawie przygotowanej tabeli można kwartalne prześledzić zmiany cen począwszy od marca 2014 roku do grudnia 2016 roku.

Więcej informacji: NIERUCHOMOŚCI/Ceny nieruchomości (przedostatnia tabela)


2017-02-21
Ranking gmin w roku 2015 ze względu na udział obsługi zadłużenia w dochodach

Tabela 1. Ranking gmin w roku 2015 ze względu na udział obsługi zadłużenia w dochodach [%]

GMINY Udział obsługi zadłużenia w dochodach [%]
Warta Bolesławiecka (woj. dolnośląskie) - gmina wiejska0.00
Kamieniec Ząbkowicki (woj. dolnośląskie) - gmina wiejska0.00
Rudna (woj. dolnośląskie) - gmina wiejska0.00
Polkowice (woj. dolnośląskie) - gmina miejsko-wiejska0.00

Źródło danych: System PONT Info - Finanse Samorządów

Dostępne są dane dotyczące udziału zadłużenia w dochodach w gminach w 2015 roku. Najwyższy udział zadłużenia w dochodach odnotowano w gminie miejsko - wiejskiej Krzanowice (woj. śląskie) i wyniósł on 59,36%.

Pełen ranking gmin: FINANSE JEDN. SAMORZĄDOWYCH/Rankingi gmin


2017-01-30
Ranking powiatów ze względu na udział obsługi zadłużenia w dochodach w 2015 roku

Tabela 1. Ranking powiatów w roku 2015 ze względu na udział obsługi zadłużenia w dochodach [%]

POWIATY Udział obsługi zadłużenia w dochodach [%]
Powiat oleśnicki - ziemski (woj. dolnośląskie)0.00
Powiat średzki - ziemski (woj. dolnośląskie)0.00
Powiat włocławski - ziemski (woj. kujawsko-pomorskie)0.00
Powiat łęczyński - ziemski (woj. lubelskie)0.00

Źródło danych: System PONT Info - Finanse Samorządów

Dostępne są dane dotyczące udziału obsługi zadłużenia w dochodach w powiatach w 2015 roku. Najwyższy udział obsługi zadłużenia w dochodach odnotowano w powiecie drawskim (woj. zachodniopomorskie) i wyniósł on 24,3%.

Więcej informacji: FINANSE JED. SAMORZĄDOWYCH/Rankingi powiatów


2017-01-16
Wartości wskaźników w wybranych jednostkach samorządowych w 2015 roku

Tabela 1. Wartości wskaźników w wybranych jednostkach samorządowych w 2015 roku

Nazwa wskaźnikaWoj. lubelskiePowiat lubelski - ziemskiGmina KraśnikPowiat Lublin - grodzki
Udział dochodów bieżących[1] w dochodach ogółem w %54.7875.9591.4488.99
Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w %22.5234.9849.7456.47
Udział nadwyżki operacyjnej[2] w dochodach ogółem w %6.607.216.404.16
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w %58.9629.8617.4220.15

Źródło danych: System PONT Info - Finanse Samorządów

Udostępniono wartości wskaźników w wybranych jednostkach samorządowych w 2015 roku. Dodatkowy wykres przedstawia udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem w wybranych jednostkach samorządowych w latach 2010 - 2015. Dane dotyczą województwa lubelskiego, powiatu lubelskiego - ziemskiego, powiatu grodzkiego Lublin oraz gminy miejskiej Kraśnik.

Szczegółowe dane dostępne w zakładece: FINANSE JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH/Wskaźniki finansowe w jednostkach samorządowych


2017-01-02


Witaj na ePIB.pl – portalu, gdzie czeka na Ciebie kompleksowa informacja gospodarcza oraz ekonomiczna. Jeżeli potrzebujesz fachowych informacji, które ułatwią Ci podejmowanie decyzji finansowych czy inwestycyjnych, jesteś w dobrym miejscu. Czekają na Ciebie m.in. barometry gospodarki, a także wskaźniki ekonomiczne i wiele więcej.

Nasz serwis powstał z miłości do ekonomii i finansów. W tym zakresie jesteśmy ekspertami i oferujemy naszym Czytelnikom pełną informację – opartą o rzetelne oraz dobrze zweryfikowane dane i wnikliwą analizę.

Wskaźniki finansowe, branżowe i więcej

ePIB.pl pozwoli Ci poznać tajniki gospodarki, sfery finansów, specyfikę poszczególnych branż, ceny nieruchomości oraz sektor średnich i dużych firm. Poruszamy również tematy związane z samorządem, kursami walutowymi czy prognozami finansowymi – jednym słowem: wszelkie zagadnienia, które zainteresują teoretyków oraz praktyków świata biznesu i ekonomii. Przeglądaj aktualne bazy cen nieruchomości, wskaźników branżowych czy teżkursy walut, które pozwalają szybko zrozumieć, w jaki sposób rozwija się gospodarka krajowa i zagraniczna. Dbamy o regularną aktualizację informacji, zapewniając naszym Czytelnikom dostęp do wiedzy niezbędnej na co dzień.

Informacje przydatne każdemu ze świata biznesu

Jesteśmy również kompleksową bazą danych. Prezentujemy m.in. branżowe i samorządowe rankingi, informacje o stopach procentowych, wskaźnikach makroekonomicznych i znacznie więcej. Dzięki temu, jesteśmy dobrym źródłem informacji zarówno dla amatorów, jak i ekspertów w świecie finansów.

Nasz Portal Informacji Biznesowej to miejsce, w którym przydatne dane, analizy i statystyki znajdzie dla siebie każdy, kto jest zaangażowany w interesy – bez względu na branżę prowadzonej działalności. Zachęcamy nie tylko do lektury, ale i do współtworzenia serwisu ePIB.pl oraz komentowania naszych tekstów i danych na forum tematycznym.

Zaglądaj do nas codziennie bądź na bieżąco ze wszystkim co ważne w świecie finansów. Zapraszamy!

Kursy walut
Kurs średni: euro

Zmień:

BUSINESS MEETING POINT
02-791 Warszawa, ul. Stryjeńskich 19/519
Tel.: 731 313 636
E-mail: biuro@epib.pl
WWW: www.epib.pl