Jesteś w: Strona główna

Nowości

BAROMETRY

Oddajemy do Państwa dyspozycji barometry, czyli wskaźniki oceniające zmiany kondycji finansowej
branż gospodarki, zmian kondycji finansowej jednostek samorządowych oraz zmian cen nieruchomości. Stanowią one użyteczne narzędzie do analizy zmian dokonujących się w polskiej gospodarce.

Wskaźnik kondycji branż gospodarki: średnie i duże firmy

Wskaźnik za ostatnich 8 okresów dla:

WSZYSTKIE BRANŻE RAZEM

Źródło danych: System PONT Info - GospodarkaStopa zysku netto w % w wybranych sekcjach gospodarki (firmy zatrudniające powyżej 9 osób) po czwartym kwartale 2020 r.

Tabela 1. Stopa zysku netto w % w wybranych sekcjach gospodarki
(firmy zatrudniające powyżej 9 osób) po czwartym kwartale 2020 r.

SEKCJA gospodarki wg PKDOGD1D2D3D4D5D6D7D8D9
SEK_A5,43-6,160,312,104,738,4013,0518,1624,3932,11
SEK_B-4,64-14,92-2,741,143,365,308,6112,0417,1723,98
SEK_C4,26-5,730,091,603,234,956,939,4012,8318,57
SEK_D4,85-6,85-0,940,431,292,343,995,627,8912,23

Źródło danych: System PONT Info - Gospodarka

Dostępne są już dane dotyczące stopy zysku netto w wybranych sekcjach gospodarki po czwartym kwartale 2020 roku dla firm zatrudniających powyżej 9 osób. Najwyższą stopę zysku netto odnotowano w sekcji Informacja i komunikacja i wyniosła ona 8,72%.

Więcej Informacji: BRANŻE GOSPODARKI/Wskaźniki finansowe w branżach


2021-04-12
Średnia cena ofertowa powierzchni mieszkań na rynku pierwotnym w miastach wojewódzkich

Tabela 1. Średnia cena ofertowa powierzchni mieszkań na rynku pierwotnym w miastach wojewódzkich w zł za metr kwadratowy w grudniu 2020 r.

Miasto wojewódzkieŚrednia cena ofertowa powierzchni mieszkań na rynku pierwotnym w miastach wojewódzkich w zł za metr kwadratowy
14 65 Powiat m. st. Warszawa - grodzki 9776.18
12 61 Powiat m. Kraków - grodzki 9773.88
02 64 Powiat m. Wrocław - grodzki 9049.64
22 61 Powiat m. Gdańsk - grodzki 8354.64

Źródło danych: System PONT Info - Nieruchomości

Dostępne są dane dotyczące średniej ceny ofertowej powierzchni mieszkań na rynku pierwotnym w miastach wojewódzkich w grudniu 2020 roku. Najwyższą cenę za metr kwadratowy odnotowano w Warszawie i wyniosła ona 9776,18 zł, a najniższą w Zielonej Górze i wyniosła ona 4999,02 zł.

Więcej informacji: NIERUCHOMOŚCI/Rankingi


2021-03-02
Wybrane wskaźniki ekonomiczno-finansowe w branży 29.1 Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (firmy zatrudniające powyżej 49 osób) po trzecim kwartale w latach 2018 – 2020

Tabela 1. Wybrane wskaźniki ekonomiczno-finansowe w branży
29.1 Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
(firmy zatrudniające powyżej 49 osób) po trzecim kwartale w latach 2018 – 2020

NAZWA WSKAŹNIKAI-IX 2018I-IX 2019I-IX 2020
Wskaźnik płynności1,421,491,31
Wskaźnik podwyższonej płynności finansowej1,011,030,97
Liczba pracujących30980,0035203,0035051,00
Wartość nakładów inwestycyjnych w mln PLN1334,452415,462561,77

Źródło danych: System PONT Info - Gospodarka

Dostępne są wybrane wskaźniki ekonomiczno-finansowe w branży Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli dla firm zatrudniających powyżej 49 osób. Dane można analizować po trzecim kwartale w latach 2018 - 2020.

Więcej informacji: BRANŻE GOSPODARKI/Wskaźniki finansowe w branżach (ostatnia tabela)


2020-12-28
Średnia cena ofertowa powierzchni domów na rynku wtórnym w miastach wojewódzkich

Tabela 1. Średnia cena ofertowa powierzchni domów na rynku wtórnym w miastach wojewódzkich w zł/m2

Miasto wojewódzkie06_201909_201912_201903_202006_202009_2020
02 64 Powiat m. Wrocław - grodzki 5733,716192,795874,526349,716582,986517,25
04 61 Powiat m. Bydgoszcz - grodzki 3807,354008,213818,864092,664238,554202,85
06 63 Powiat m. Lublin - grodzki 4211,554319,794325,124360,124586,864594,98
08 62 Powiat m. Zielona Góra - grodzki 3535,023991,354031,644196,584230,794175,97

Źródło danych: System PONT Info - Nieruchomości

Dostępne są dane dotyczące średniej ceny ofertowej powierzchni domów w miastach wojewódzkich (w zł/m2). Dane można porównywać kwartalnie, a najnowsze pochodzą z września 2020 roku.

WIĘCEJ INFORMACJI: NIERUCHOMOŚCI/Ceny nieruchomości (ostatnia tabela)


2020-11-18
Rankingi branż - okres ściągania należności (w dniach) po drugim kwartale 2020 roku dla firm zatrudniających powyżej 9 pracowników.

Tabela 1. Dane dla Polski po drugim kwartale 2020 (wg F-01) dla firm zatrudniających powyżej 9 pracowników

Działy gospodarkiOkres ściągania należności w dniach
92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI 1,72
47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 15,52
12 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH 24,00
19 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ 25,40

Źródło danych: System PONT Info - Gospodarka

Dostępne są już dane dla Polski po drugim kwartale 2020 (wg F-01) dla firm zatrudniających powyżej 9 pracowników. Najkrótszy okres ściągania należności odnotowano w dziale Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi i wyniósł on 1,72 dnia. Najdłuższy okres ściągania należności odnotowano w dziale Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych i wyniósł on 708 dni.

Więcej informacji: BRANŻE GOSPODARKI/Rankingi branż


2020-09-29
Ranking gmin w roku 2019 ze względu na udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem

Tabela 1. Ranking gmin w roku 2019 ze względu na udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem [%]

GMINY Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem [%]
Rząśnia (WOJ. ŁÓDZKIE) (woj. łódzkie) - gmina wiejska37.70
Cyców (WOJ. LUBELSKIE) (woj. lubelskie) - gmina wiejska35.44
Kleszczów (WOJ. ŁÓDZKIE) (woj. łódzkie) - gmina wiejska34.50
Baranów (WOJ. WIELKOPOLSKIE) (woj. wielkopolskie) - gmina wiejska31.19

Źródło danych: System PONT Info - Finanse Samorządów

Dostępne są dane dla gmin dotyczące udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem w 2019 rou. Najwyższy udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem odnotowano w gminie wiejskiej Rząśnia (woj. łódzkie) i wyniósł on 37,70%.

Więcej informacji: FINANSE JEDN. SAMORZĄDOWYCH/Rankingi gmin


2020-06-05
Ranking powiatów w roku 2019 ze względu na udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem

Tabela 1. Ranking powiatów w roku 2019 ze względu na udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem [%]

POWIATY Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem [%]
Powiat przemyski - ziemski (WOJ. PODKARPACKIE) (woj. podkarpackie)28.42
Powiat kielecki - ziemski (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE) (woj. świętokrzyskie)26.28
Powiat rybnicki - ziemski (WOJ. ŚLĄSKIE) (woj. śląskie)20.37
Powiat gdański - ziemski (WOJ. POMORSKIE) (woj. pomorskie)19.77

Źródło danych: System PONT Info - Finanse Samorządów

Dostępne są dane dotyczące udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem w powiatach w 2019 roku. Najwyższy udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem odnotował Powiat przemyski (woj. podkarpackie) i wyniósł on 28,42%.

Więcej informacji: FINANSE JEDN. SAMORZĄDOWYCH/Rankingi powiatów


2020-06-05
Rankingi branż - stopa zysku netto w pierwszym kwartale 2020 roku dla firm zatrudniających powyżej 49 pracowników.

Tabela 1. Dane dla Polski za pierwszy kwartał 2020 (wg F-01) dla firm zatrudniających powyżej 49 pracowników

Działy gospodarkiStopa zysku netto
21 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 15,92
69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE 14,15
01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 13,56
85 EDUKACJA 11,56

Źródło danych: System PONT Info - Gospodarka

Dostępne są już dane dla Polski za pierwszy kwartał 2020 (wg F-01) dla firm zatrudniających powyżej 49 pracowników. Najwyższą stopę zysku netto odnotowano w branży Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych i wyniosła ona 15,92%. Najgorszy wynik odnotowano w branży Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą, gdzie stopa zysku netto wyniosła -53,13%.

Więcej informacji: BRANŻE GOSPODARKI/Rankingi branż


2020-06-02


Witaj na ePIB.pl – portalu, gdzie czeka na Ciebie kompleksowa informacja gospodarcza oraz ekonomiczna. Jeżeli potrzebujesz fachowych informacji, które ułatwią Ci podejmowanie decyzji finansowych czy inwestycyjnych, jesteś w dobrym miejscu. Czekają na Ciebie m.in. barometry gospodarki, a także wskaźniki ekonomiczne i wiele więcej.

Nasz serwis powstał z miłości do ekonomii i finansów. W tym zakresie jesteśmy ekspertami i oferujemy naszym Czytelnikom pełną informację – opartą o rzetelne oraz dobrze zweryfikowane dane i wnikliwą analizę.

Wskaźniki finansowe, branżowe i więcej

ePIB.pl pozwoli Ci poznać tajniki gospodarki, sfery finansów, specyfikę poszczególnych branż, ceny nieruchomości oraz sektor średnich i dużych firm. Poruszamy również tematy związane z samorządem, kursami walutowymi czy prognozami finansowymi – jednym słowem: wszelkie zagadnienia, które zainteresują teoretyków oraz praktyków świata biznesu i ekonomii. Przeglądaj aktualne bazy cen nieruchomości, wskaźników branżowych czy teżkursy walut, które pozwalają szybko zrozumieć, w jaki sposób rozwija się gospodarka krajowa i zagraniczna. Dbamy o regularną aktualizację informacji, zapewniając naszym Czytelnikom dostęp do wiedzy niezbędnej na co dzień.

Informacje przydatne każdemu ze świata biznesu

Jesteśmy również kompleksową bazą danych. Prezentujemy m.in. branżowe i samorządowe rankingi, informacje o stopach procentowych, wskaźnikach makroekonomicznych i znacznie więcej. Dzięki temu, jesteśmy dobrym źródłem informacji zarówno dla amatorów, jak i ekspertów w świecie finansów.

Nasz Portal Informacji Biznesowej to miejsce, w którym przydatne dane, analizy i statystyki znajdzie dla siebie każdy, kto jest zaangażowany w interesy – bez względu na branżę prowadzonej działalności. Zachęcamy nie tylko do lektury, ale i do współtworzenia serwisu ePIB.pl oraz komentowania naszych tekstów i danych na forum tematycznym.

Zaglądaj do nas codziennie bądź na bieżąco ze wszystkim co ważne w świecie finansów. Zapraszamy!

BUSINESS MEETING POINT
02-791 Warszawa, ul. Stryjeńskich 19/519
Tel.: 731 313 636
E-mail: biuro@epib.pl
WWW: www.epib.pl