Jesteś w: Strona główna

Bazy cen nieruchomości, barometry gospodarki, wskaźniki branżowe | epib.pl Nowości

BAROMETRY

Oddajemy do Państwa dyspozycji barometry, czyli wskaźniki oceniające zmiany kondycji finansowej
branż gospodarki, zmian kondycji finansowej jednostek samorządowych oraz zmian cen nieruchomości. Stanowią one użyteczne narzędzie do analizy zmian dokonujących się w polskiej gospodarce.

Wskaźnik kondycji branż gospodarki: średnie i duże firmy

Wskaźnik za ostatnich 8 okresów dla:

WSZYSTKIE BRANŻE RAZEM

Źródło danych: System PONT Info - GospodarkaŚrednia cena mieszkań na rynku pierwotnym w dzielnicach Krakowa

Tabela 1. Średnia cena mieszkań [zł/m2] na rynku pierwotnym w dzielnicach Krakowa

Dzielnica03_201406_201409_201412_201403_201506_201509_201512_201503_201606_201609_201612_2016
12 6102 Kraków Krowodrza 6501.026570.266576.946502.776278.376298.916348.166412.036462.486396.016474.406563.00
12 6103 Kraków Nowa Huta 6035.966134.675884.675822.755648.085585.135592.395668.145592.245285.865577.325451.83

Źródło danych: System PONT Info - Nieruchomości

Dostępne są dane dotyczące średniej ceny mieszkań na rynku pierwotnym w dzielnicach Krakowa. Na podstawie przygotowanej tabeli można kwartalne prześledzić zmiany cen począwszy od marca 2014 roku do grudnia 2016 roku.

Więcej informacji: NIERUCHOMOŚCI/Ceny nieruchomości (przedostatnia tabela)


2017-02-21
Średnia cena ofertowa powierzchni lokali użytkowych na rynku wtórnym w miastach wojewódzkich

Tabela 1. Średnia cena ofertowa powierzchni lokali użytkowych na rynku wtórnym w miastach wojewódzkich w zł/m2

Miasto wojewódzkie09_201512_201503_201606_201609_201612_2016
02 64 Powiat m. Wrocław - grodzki 6301.596490.016230.536512.965837.506278.67
04 61 Powiat m. Bydgoszcz - grodzki 2565.682863.292765.323018.672912.272896.83
06 63 Powiat m. Lublin - grodzki 4574.114345.104463.094692.114632.484622.53
08 62 Powiat m. Zielona Góra - grodzki 2433.291463.742906.061892.063659.633359.76

Źródło danych: System PONT Info - Nieruchomości

Dostępne są dane dotyczące średniej ceny ofertowej powierzchni lokali użytkowych na rynku wtórnym w miastach wojewódzkich w ujęciu kwartalnym od września 2015 roku do grudnia 2016 roku. W tym okresie średnie ceny tych lokali najbardziej wzrosły w mieście Zielona Góra (wzrost o ponad 900 zł za metr kwadratowy).

Więcej informacji: NIERUCHOMOŚCI/Ceny nieruchomości (ostatnia tabela)

 


2017-02-14
Średnia cena ofertowa powierzchni mieszkań na rynku pierwotnym w miastach wojewódzkich

Tabela 1. Średnia cena ofertowa powierzchni mieszkań na rynku pierwotnym w miastach wojewódzkich w zł za metr kwadratowy w grudniu 2016 r.

Miasto wojewódzkieŚrednia cena ofertowa powierzchni mieszkań na rynku pierwotnym w miastach wojewódzkich w zł za metr kwadratowy
14 65 Powiat m. st. Warszawa - grodzki 7678,17
12 61 Powiat m. Kraków - grodzki 6307,31
30 64 Powiat m. Poznań - grodzki 6180,19
02 64 Powiat m. Wrocław - grodzki 6073,40

Źródło danych: System PONT Info - Nieruchomości

Dostępne są średnie ceny ofertowe powierzchni mieszkań na rynku pierwotnym w miastach wojewódzkich w grudniu 2016 roku. Najwięcej za metr kwadratowy mieszkania na rynku pierwotnym trzeba było zapłacić w Warszawie - 7678,17 zł.

Więcej informacji: NIERUCHOMOŚCI/Rankingi


2017-02-08
Ranking gmin w roku 2015 ze względu na udział obsługi zadłużenia w dochodach

Tabela 1. Ranking gmin w roku 2015 ze względu na udział obsługi zadłużenia w dochodach [%]

GMINY Udział obsługi zadłużenia w dochodach [%]
Warta Bolesławiecka (woj. dolnośląskie) - gmina wiejska0.00
Kamieniec Ząbkowicki (woj. dolnośląskie) - gmina wiejska0.00
Rudna (woj. dolnośląskie) - gmina wiejska0.00
Polkowice (woj. dolnośląskie) - gmina miejsko-wiejska0.00

Źródło danych: System PONT Info - Finanse Samorządów

Dostępne są dane dotyczące udziału zadłużenia w dochodach w gminach w 2015 roku. Najwyższy udział zadłużenia w dochodach odnotowano w gminie miejsko - wiejskiej Krzanowice (woj. śląskie) i wyniósł on 59,36%.

Pełen ranking gmin: FINANSE JEDN. SAMORZĄDOWYCH/Rankingi gmin


2017-01-30
Ranking powiatów ze względu na udział obsługi zadłużenia w dochodach w 2015 roku

Tabela 1. Ranking powiatów w roku 2015 ze względu na udział obsługi zadłużenia w dochodach [%]

POWIATY Udział obsługi zadłużenia w dochodach [%]
Powiat oleśnicki - ziemski (woj. dolnośląskie)0.00
Powiat średzki - ziemski (woj. dolnośląskie)0.00
Powiat włocławski - ziemski (woj. kujawsko-pomorskie)0.00
Powiat łęczyński - ziemski (woj. lubelskie)0.00

Źródło danych: System PONT Info - Finanse Samorządów

Dostępne są dane dotyczące udziału obsługi zadłużenia w dochodach w powiatach w 2015 roku. Najwyższy udział obsługi zadłużenia w dochodach odnotowano w powiecie drawskim (woj. zachodniopomorskie) i wyniósł on 24,3%.

Więcej informacji: FINANSE JED. SAMORZĄDOWYCH/Rankingi powiatów


2017-01-16
Wybrane wskaźniki ekonomiczno-finansowe w branży 45.1 Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Tabela 1. Wybrane wskaźniki ekonomiczno-finansowe w branży 45.1 Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
(firmy zatrudniające powyżej 49 osób) po trzech kwartałach w latach 2014 – 2016

NAZWA WSKAŹNIKAI-IX 2014I-IX 2015I-IX 2016
Wskaźnik płynności1.231.341.30
Wskaźnik podwyższonej płynności finansowej0.640.680.65
Liczba pracujących26505.0027214.0028794.00
Wartość nakładów inwestycyjnych w mln PLN536.03654.89935.05

Źródło danych: System PONT Info - Gospodarka

Dostępne są dane dotyczące wybranych wskaźników ekonomiczno-finansowych w branży Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli. Dane przedstawiają sytuację w branży po trzech kwartałach w latach 2014 - 2016 i dotyczą firm zatrudniających powyżej 49 osób.

Więcej informacji: BRANŻE GOSPODARKI/Wskaźniki finansowe w branżach


2017-01-10
Wartości wskaźników w wybranych jednostkach samorządowych w 2015 roku

Tabela 1. Wartości wskaźników w wybranych jednostkach samorządowych w 2015 roku

Nazwa wskaźnikaWoj. lubelskiePowiat lubelski - ziemskiGmina KraśnikPowiat Lublin - grodzki
Udział dochodów bieżących[1] w dochodach ogółem w %54.7875.9591.4488.99
Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w %22.5234.9849.7456.47
Udział nadwyżki operacyjnej[2] w dochodach ogółem w %6.607.216.404.16
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w %58.9629.8617.4220.15

Źródło danych: System PONT Info - Finanse Samorządów

Udostępniono wartości wskaźników w wybranych jednostkach samorządowych w 2015 roku. Dodatkowy wykres przedstawia udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem w wybranych jednostkach samorządowych w latach 2010 - 2015. Dane dotyczą województwa lubelskiego, powiatu lubelskiego - ziemskiego, powiatu grodzkiego Lublin oraz gminy miejskiej Kraśnik.

Szczegółowe dane dostępne w zakładece: FINANSE JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH/Wskaźniki finansowe w jednostkach samorządowych


2017-01-02
Okres ściągania należności dla firm zatrudniających od 50 pracowników

Tabela 1. Dane dla Polski za 3 kwartały 2016 (wg F-01) dla firm zatrudniających od 50 pracowników

Działy gospodarkiOkres ściągania należności w dniach
92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI 3,07
47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 14,86
56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 22,06
55 ZAKWATEROWANIE 26,74

Źródło danych: System PONT Info - Gospodarka

Dostępne są dane za trzy kwartały 2016 roku dotyczące okresu ściągania należności dla firm zatrudniających od 50 pracowników. Najkrótszy okres ściągania należności odnotowano w dziale gospodarki Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi i wyniósł on średnio 3,07 dnia. Najdłuższy okres ściągania należności odnotowano w dziale gospodarki Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych i wyniósł on średnio 559,42 dni.

Więcej informacji w zakładce: BRANŻE GOSPODARKI/Rankingi branż


2016-12-15
Stopa rentowności kapitału własnego w wybranych sekcjach gospodarki

Tabela 1. PRZYKŁADOWE INFORMACJE Z SYSTEMU PONT INFO – GOSPODARKA

Stopa rentowności kapitału własnego w % w wybranych sekcjach gospodarki
(firmy zatrudniające powyżej 49 osób) po trzecim kwartale 2016

SEKCJA gospodarki wg PKDOGD1D2D3D4D5D6D7D8D9
SEK_A5,99-18,25-9,79-1,871,264,649,0613,0820,3733,45
SEK_B3,38-41,44-11,14-0,572,445,749,0411,8018,1527,34
SEK_C13,92-16,400,104,598,5612,7117,0022,7130,6547,03
SEK_D6,51-2,150,502,514,065,226,969,1311,5419,04

Źródło danych: System PONT Info - Gospodarka

Dostępne są dane po trzecim kwartale 2016 roku dotyczące stopy rentowności kapitału własnego w wybranych sekcjach gospodarki dla firm zatrudniających powyżej 49 osób. Najwyższą stopę rentowności zanotowano w sekcji Przetwórstwo przemysłowe i wyniosła ona 13,92%.

Szczegółowe informacje w zakładce: Szczegółowe informacje w zakładce: BRANŻE GOSPODARKI/Wskaźniki finansowe w branżach


2016-12-07


Witaj na ePIB.pl – portalu, gdzie czeka na Ciebie kompleksowa informacja gospodarcza oraz ekonomiczna. Jeżeli potrzebujesz fachowych informacji, które ułatwią Ci podejmowanie decyzji finansowych czy inwestycyjnych, jesteś w dobrym miejscu. Czekają na Ciebie m.in. barometry gospodarki, a także wskaźniki ekonomiczne i wiele więcej.

Nasz serwis powstał z miłości do ekonomii i finansów. W tym zakresie jesteśmy ekspertami i oferujemy naszym Czytelnikom pełną informację – opartą o rzetelne oraz dobrze zweryfikowane dane i wnikliwą analizę.

Wskaźniki finansowe, branżowe i więcej

ePIB.pl pozwoli Ci poznać tajniki gospodarki, sfery finansów, specyfikę poszczególnych branż, ceny nieruchomości oraz sektor średnich i dużych firm. Poruszamy również tematy związane z samorządem, kursami walutowymi czy prognozami finansowymi – jednym słowem: wszelkie zagadnienia, które zainteresują teoretyków oraz praktyków świata biznesu i ekonomii. Przeglądaj aktualne bazy cen nieruchomości, wskaźników branżowych czy teżkursy walut, które pozwalają szybko zrozumieć, w jaki sposób rozwija się gospodarka krajowa i zagraniczna. Dbamy o regularną aktualizację informacji, zapewniając naszym Czytelnikom dostęp do wiedzy niezbędnej na co dzień.

Informacje przydatne każdemu ze świata biznesu

Jesteśmy również kompleksową bazą danych. Prezentujemy m.in. branżowe i samorządowe rankingi, informacje o stopach procentowych, wskaźnikach makroekonomicznych i znacznie więcej. Dzięki temu, jesteśmy dobrym źródłem informacji zarówno dla amatorów, jak i ekspertów w świecie finansów.

Nasz Portal Informacji Biznesowej to miejsce, w którym przydatne dane, analizy i statystyki znajdzie dla siebie każdy, kto jest zaangażowany w interesy – bez względu na branżę prowadzonej działalności. Zachęcamy nie tylko do lektury, ale i do współtworzenia serwisu ePIB.pl oraz komentowania naszych tekstów i danych na forum tematycznym.

Zaglądaj do nas codziennie bądź na bieżąco ze wszystkim co ważne w świecie finansów. Zapraszamy!

Kursy walut
Kurs średni: euro

Zmień:

BUSINESS MEETING POINT
02-791 Warszawa, ul. Stryjeńskich 19/519
Tel.: 731 313 636
E-mail: biuro@epib.pl
WWW: www.epib.pl