Jesteś w: Strona główna >> BRANŻE GOSPODARKI >> Wskaźniki finansowe w branżach

Wskaźniki finansowe w branżach


Stopa zysku netto w % w wybranych sekcjach gospodarki
(firmy zatrudniające powyżej 9 osób) po czwartym kwartale 2020 r.


SEKCJA gospodarki wg PKDOGD1D2D3D4D5D6D7D8D9
SEK_A5,43-6,160,312,104,738,4013,0518,1624,3932,11
SEK_B-4,64-14,92-2,741,143,365,308,6112,0417,1723,98
SEK_C4,26-5,730,091,603,234,956,939,4012,8318,57
SEK_D4,85-6,85-0,940,431,292,343,995,627,8912,23
SEK_E7,11-5,13-0,750,531,382,714,106,449,4514,98
SEK_F5,33-7,89-0,181,483,155,087,3010,3514,7822,57
SEK_G2,99-2,130,281,172,093,164,375,978,2312,34
SEK_H1,91-4,490,061,242,513,755,327,4710,3016,24
SEK_I-7,76-65,42-38,96-25,24-15,82-8,68-2,921,486,1212,15
SEK_J8,72-11,86-0,551,703,605,567,5910,5414,6122,36
SEK_K5,61-29,43-5,54-0,051,033,355,9810,2017,3928,22

Źródło danych: System PONT Info - Gospodarka

Wyjaśnienia:
OG - wartość ogółem wskaźnika dla wszystkich jednostek gospodarczych należących do danej sekcji, np.: dla sekcji C: OG = 4,26.
D1,D2,...,D9 - decyle. Decyle są to wartości wskaźników dla wybranych pojedynczych przedsiębiorstw uporządkowanych wg rosnących wartości tych wskaźników.np. dla sekcji C:
D1= -5,73 - 10% przedsiębiorstw ma stopę zysku netto w % <= -5,73, a 90% przedsiębiorstw ma stopę zysku netto w % >= -5,73.
D2= 0,09 - 20% przedsiębiorstw ma stopę zysku netto w % <= 0,09, a 80% przedsiębiorstw ma stopę zysku netto w % >= 0,09.
D5= 4,95 jest to wartość stopy zysku netto w % dla przeciętnego przedsiębiorstwa w sektorze (wartość średnia w sektorze) i oznacza, że 50% przedsiębiorstw ma stopę zysku netto w % >= 4,95.
D9= 18,57 - 90% przedsiębiorstw ma stopę zysku netto w % <= 18,57, a 10% przedsiębiorstw ma stopę zysku netto w % >= 18,57 itd.Nazwa sekcji:
Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie
Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe
Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
Sekcja F - Budownictwo
Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa
Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
Sekcja J - Informacja i komunikacja
Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowaOkres ściągania należności w dniach w wybranych sekcjach gospodarki
(firmy zatrudniające powyżej 49 osób) po trzecim kwartale w latach 2015 – 2020

Źródło danych: System PONT Info - Gospodarka

Wybrane wskaźniki ekonomiczno-finansowe w branży
29.1 Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
(firmy zatrudniające powyżej 49 osób) po trzecim kwartale w latach 2018 – 2020

NAZWA WSKAŹNIKAI-IX 2018I-IX 2019I-IX 2020
Wskaźnik płynności1,421,491,31
Wskaźnik podwyższonej płynności finansowej1,011,030,97
Liczba pracujących30980,0035203,0035051,00
Wartość nakładów inwestycyjnych w mln PLN1334,452415,462561,77
Przychody ogółem w mln PLN47273,7949915,0440442,99
Wynik finansowy netto (zysk netto) w mln PLN655,47788,0777,41
Liczba jednostek gospodarczych25,0029,0027,00
Współczynnik długu47,9150,3457,22
Wskaźnik pokrycia w dniach - zapasy28,8231,3634,21
Liczba firm rentowych w branży19,0021,0019,00
Wskaźnik ściągania należności w dniach40,3342,2464,47
Wskaźnik pokrycia zobowiązań w dniach67,9466,8898,00
Wydajność pracy (przychody zatrudnionego) w mln PLN1,521,411,15
Produktywność majątku trwałego3,853,412,59
Stopa zysku netto w %1,391,580,19
Wskaźnik rentowności kapitału własnego w %5,055,580,60

Źródło danych: System PONT Info - Gospodarka
BUSINESS MEETING POINT
02-791 Warszawa, ul. Stryjeńskich 19/519
Tel.: 731 313 636
E-mail: biuro@epib.pl
WWW: www.epib.pl