Jesteś w: Strona główna >> BRANŻE GOSPODARKI >> Wskaźniki finansowe w branżach

Wskaźniki finansowe w branżach


Stopa zysku netto w % w wybranych sekcjach gospodarki
(firmy zatrudniające powyżej 49 osób) po pierwszym kwartale 2017 r.


SEKCJA gospodarki wg PKDOGD1D2D3D4D5D6D7D8D9
SEK_A8,62-93,16-54,15-22,25-6,770,484,828,4215,7524,00
SEK_B11,31-39,36-24,00-12,57-7,18-1,831,213,8910,0413,64
SEK_C5,44-7,96-1,360,802,273,965,747,9811,0716,81
SEK_D9,792,075,839,5112,5414,6518,5321,9424,9528,71
SEK_E5,86-12,10-4,87-1,980,382,314,166,429,0513,76
SEK_F-1,05-67,74-25,91-11,97-4,98-0,081,102,685,8012,30
SEK_G1,52-6,01-2,31-0,770,211,001,993,315,368,78
SEK_H3,57-7,85-3,20-0,660,611,863,175,418,5114,70
SEK_I3,78-30,58-15,97-6,74-2,430,502,564,329,5620,40
SEK_J4,31-26,28-7,33-0,722,324,517,5010,3316,0824,49
SEK_K7,41-16,56-3,650,342,595,458,6713,8219,0027,75

Źródło danych: System PONT Info - Gospodarka

Wyjaśnienia:
Wyjaśnienia:
OG - wartość ogółem wskaźnika dla wszystkich jednostek gospodarczych należących do danej sekcji, np.: dla sekcji C: OG = 5,44.
D1,D2,...,D9 - decyle. Decyle są to wartości wskaźników dla wybranych pojedynczych przedsiębiorstw uporządkowanych wg rosnących wartości tych wskaźników.np. dla sekcji C:
D1= -7,96 - 10% przedsiębiorstw ma stopę zysku netto <= -7,96, a 90% przedsiębiorstw stopę zysku netto >= -7,96.
D2= -1,36 - 20% przedsiębiorstw ma stopę zysku netto <= -1,36, a 80% przedsiębiorstw stopę zysku netto >= -1,36.
D5= 3,96 jest to stopa zysku netto dla przeciętnego przedsiębiorstwa w sektorze (wartość średnia w sektorze) i oznacza, że 50% przedsiębiorstw ma stopę zysku netto >= 3,96.
D9= 16,81 - 90% przedsiębiorstw ma stopę zysku netto <= 16,81, a 10% przedsiębiorstw stopę zysku netto >= 16,81 itd.Nazwa sekcji:
Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie
Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe
Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
Sekcja F - Budownictwo
Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa
Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
Sekcja J - Informacja i komunikacja
Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
Stopa rentowności kapitału własnego w % w wybranych sekcjach gospodarki
(firmy zatrudniające powyżej 49 osób) po pierwszym kwartale w latach 2012 – 2017

Źródło danych: System PONT Info - Gospodarka

Wybrane wskaźniki ekonomiczno-finansowe w branży 31.01
Produkcja mebli biurowych i sklepowych (firmy zatrudniające powyżej 49 osób)
po pierwszym kwartale w latach 2015 – 2017

NAZWA WSKAŹNIKAI 2015I 2016I 2017
Wskaźnik płynności1.601.491.49
Wskaźnik podwyższonej płynności finansowej1.060.990.98
Liczba pracujących13799.0014726.0015067.00
Wartość nakładów inwestycyjnych w mln PLN32.6721.1622.63
Przychody ogółem w mln PLN833.58930.62991.32
Wynik finansowy netto (zysk netto) w mln PLN54.4067.8858.48
Liczba jednostek gospodarczych64.0076.0074.00
Współczynnik długu45.4346.9947.44
Wskaźnik pokrycia w dniach - zapasy40.3137.9141.09
Liczba firm rentowych w branży53.0060.0054.00
Wskaźnik ściągania należności w dniach52.8851.8656.37
Wskaźnik pokrycia zobowiązań w dniach71.3374.4678.20
Wydajność pracy (przychody zatrudnionego) w mln PLN0.060.060.07
Produktywność majątku trwałego2.642.742.55
Stopa zysku netto w %6.537.295.90
Wskaźnik rentowności kapitału własnego w %17.3320.6416.84

Źródło danych: System PONT Info - Gospodarka
Kursy walut
Kurs średni: euro

Zmień:
BUSINESS MEETING POINT
02-791 Warszawa, ul. Stryjeńskich 19/519
Tel.: 731 313 636
E-mail: biuro@epib.pl
WWW: www.epib.pl