Jesteś w: Strona główna >> BRANŻE GOSPODARKI >> Wskaźniki finansowe w branżach

Wskaźniki finansowe w branżach


Stopa zysku netto w % w wybranych sekcjach gospodarki
(firmy zatrudniające powyżej 49 osób) po pierwszym kwartale 2018


SEKCJA gospodarki wg PKDOGD1D2D3D4D5D6D7D8D9
SEK_A8.82-101.88-42.01-24.81-12.74-1.312.535.5111.1419.74
SEK_B8.92-27.75-10.79-3.620.472.545.057.0310.2516.32
SEK_C4.65-8.51-1.740.732.303.915.587.8410.9516.34
SEK_D8.561.464.237.299.6712.7015.3518.3521.4224.61
SEK_E4.43-15.09-6.75-2.830.311.873.395.237.9412.30
SEK_F0.78-48.75-20.12-9.09-2.630.431.803.486.5913.31
SEK_G1.46-5.76-2.11-0.470.361.071.993.405.188.77
SEK_H2.53-8.34-3.18-0.600.711.652.864.767.6113.33
SEK_I0.06-28.79-16.83-8.50-1.401.283.455.3010.1216.72
SEK_J5.03-20.75-4.770.192.644.697.4111.4016.4126.67
SEK_K8.66-29.33-3.900.752.734.997.7212.3716.7026.07

Źródło danych: System PONT Info - Gospodarka

Wyjaśnienia:
OG - wartość ogółem wskaźnika dla wszystkich jednostek gospodarczych należących do danej sekcji, np.: dla sekcji C: OG = 4.65.
D1,D2,...,D9 - decyle. Decyle są to wartości wskaźników dla wybranych pojedynczych przedsiębiorstw uporządkowanych wg rosnących wartości tych wskaźników.np. dla sekcji C:
D1= -8.51 - 10% przedsiębiorstw ma stopę zysku netto w % <= -8.51, a 90% przedsiębiorstw ma stopę zysku netto w % >= -8.51.
D2= -1.74 - 20% przedsiębiorstw ma stopę zysku netto w % <= -1.74, a 80% przedsiębiorstw ma stopę zysku netto w % >= -1.74.
D5= 3.91 jest to wartość stopy zysku netto w % dla przeciętnego przedsiębiorstwa w sektorze (wartość średnia w sektorze) i oznacza, że 50% przedsiębiorstw ma stopę zysku netto w % >= 3.91.
D9= 16.34 - 90% przedsiębiorstw ma stopę zysku netto w % <= 16.34, a 10% przedsiębiorstw ma stopę zysku netto w % >= 16.34 itd.Nazwa sekcji:
Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie
Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe
Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
Sekcja F - Budownictwo
Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa
Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
Sekcja J - Informacja i komunikacja
Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowaPrzychody ogółem w mln PLN w wybranych sekcjach gospodarki
(firmy zatrudniające powyżej 9 osób) po czterech kwartałach w latach 2012 – 2017

Źródło danych: System PONT Info - Gospodarka

Wybrane wskaźniki ekonomiczno-finansowe w branży 29.1
Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
(firmy zatrudniające powyżej 49 osób) po pierwszym kwartale w latach 2016 – 2018

NAZWA WSKAŹNIKAI-III 2016I-III 2017I-III 2018
Wskaźnik płynności1,441,381,46
Wskaźnik podwyższonej płynności finansowej1,131,051,11
Liczba pracujących306553120930555
Wartość nakładów inwestycyjnych w mln PLN527,18240,38287,55
Przychody ogółem w mln PLN16014,617972,8216175,63
Wynik finansowy netto (zysk netto) w mln PLN637,77553,87327,61
Liczba jednostek gospodarczych292824
Współczynnik długu45,9848,7946,81
Wskaźnik pokrycia w dniach - zapasy20,5821,5323,4
Liczba firm rentowych w branży181816
Wskaźnik ściągania należności w dniach50,7247,7446,58
Wskaźnik pokrycia zobowiązań w dniach66,0664,2464,3
Wydajność pracy (przychody zatrudnionego) w mln PLN0,520,580,53
Produktywność majątku trwałego4,524,513,93
Stopa zysku netto w %3,983,082,03
Wskaźnik rentowności kapitału własnego w %15,212,877,44

Źródło danych: System PONT Info - Gospodarka
BUSINESS MEETING POINT
02-791 Warszawa, ul. Stryjeńskich 19/519
Tel.: 731 313 636
E-mail: biuro@epib.pl
WWW: www.epib.pl