Jesteś w: Strona główna >> BRANŻE GOSPODARKI >> Wskaźniki finansowe w branżach

Wskaźniki finansowe w branżach


Okres regulacji zobowiązań w dniach w wybranych sekcjach gospodarki
(firmy zatrudniające powyżej 49 osób) po trzech kwartałach 2017 r.


SEKCJA gospodarki wg PKDOGD1D2D3D4D5D6D7D8D9
SEK_A59.8922.3030.3741.3950.2968.0585.55105.84127.48186.38
SEK_B108.3631.2538.0246.6164.9689.70105.92132.92162.91239.50
SEK_C80.0626.3435.1844.1353.1363.3876.4694.09117.47165.19
SEK_D70.0425.0731.5636.1441.8546.0154.5164.7181.50106.28
SEK_E63.0326.3331.7637.8243.1947.9755.1765.2980.06106.73
SEK_F128.3638.6749.7063.5076.5492.72108.48132.19164.68235.43
SEK_G70.3224.3632.2840.3049.1459.8372.1987.41105.02137.72
SEK_H76.0925.3433.4240.5847.0754.6963.7475.4992.17134.10
SEK_I62.1817.2823.6027.8431.8437.6446.6559.1277.44119.71
SEK_J74.4914.3520.9128.3336.0544.6356.1273.2191.66147.62
SEK_K523.9110.6921.0726.8335.2046.6777.44158.92315.931709.37

Źródło danych: System PONT Info - Gospodarka

Wyjaśnienia:
OG - wartość ogółem wskaźnika dla wszystkich jednostek gospodarczych należących do danej sekcji, np.: dla sekcji C: OG = 80.06.
D1,D2,...,D9 - decyle. Decyle są to wartości wskaźników dla wybranych pojedynczych przedsiębiorstw uporządkowanych wg rosnących wartości tych wskaźników.np. dla sekcji C:
D1= 26.34 - 10% przedsiębiorstw ma okres regulacji zobowiązań w dniach <= 26.34, a 90% przedsiębiorstw ma okres regulacji zobowiązań w dniach >= 26.34.
D2= 35.18 - 20% przedsiębiorstw ma okres regulacji zobowiązań w dniach <= 35.18, a 80% przedsiębiorstw ma okres regulacji zobowiązań w dniach >= 35.18.
D5= 63.38 jest to wartość okresu regulacji zobowiązań w dniach dla przeciętnego przedsiębiorstwa w sektorze (wartość średnia w sektorze) i oznacza, że 50% przedsiębiorstw ma okres regulacji zobowiązań w dniach >= 63.38.
D9= 165.19 - 90% przedsiębiorstw ma okres regulacji zobowiązań w dniach <= 165.19, a 10% przedsiębiorstw ma okres regulacji zobowiązań w dniach >= 165.19 itd.Nazwa sekcji:
Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie
Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe
Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
Sekcja F - Budownictwo
Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa
Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
Sekcja J - Informacja i komunikacja
Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowaPrzychody ogółem w mln PLN w wybranych sekcjach gospodarki
(firmy zatrudniające powyżej 49 osób) po trzech kwartałach w latach 2012 – 2017

Źródło danych: System PONT Info - Gospodarka

Wybrane wskaźniki ekonomiczno-finansowe w branży 31.01
Produkcja mebli biurowych i sklepowych
(firmy zatrudniające powyżej 49 osób) po trzech kwartałach w latach 2015 – 2017

NAZWA WSKAŹNIKAI-IX 2015I-IX 2016I-IX 2017
Wskaźnik płynności1,691,451,6
Wskaźnik podwyższonej płynności finansowej1,090,991,03
Liczba pracujących141091533015231
Wartość nakładów inwestycyjnych w mln PLN139,88106,394,63
Przychody ogółem w mln PLN2377,762819,652900,83
Wynik finansowy netto (zysk netto) w mln PLN128,73193,16128,5
Liczba jednostek gospodarczych688077
Współczynnik długu47,7547,9347,46
Wskaźnik pokrycia w dniach - zapasy45,2242,7946,74
Liczba firm rentowych w branży617159
Wskaźnik ściągania należności w dniach61,4961,8861,91
Wskaźnik pokrycia zobowiązań w dniach72,5189,2278,94
Wydajność pracy (przychody zatrudnionego) w mln PLN0,170,180,19
Produktywność majątku trwałego2,42,552,49
Stopa zysku netto w %5,416,854,43
Wskaźnik rentowności kapitału własnego w %13,5418,6511,18

Źródło danych: System PONT Info - Gospodarka
Kursy walut
Kurs średni: euro

Zmień:
BUSINESS MEETING POINT
02-791 Warszawa, ul. Stryjeńskich 19/519
Tel.: 731 313 636
E-mail: biuro@epib.pl
WWW: www.epib.pl