Jesteś w: Strona główna >> FINANSE JEDN. SAMORZĄDOWYCH >> Baza danych o jednostkach samorządowych

Bazę danych o jednostkach samorządowych zawiera System PONT Info - Finanse Samorządów

System PONT Info – FINANSE SAMORZĄDÓW zawiera informacje dotyczące dochodów, wydatków i finansowania wszystkich gmin, powiatów i województw Polski oraz stanu ich zobowiązań. Informacje te obejmują ponad 200 zmiennych pogrupowanych w następujące bloki:
  • nadwyżka/deficyt jednostek samorządu terytorialnego – plan,
  • nadwyżka/deficyt jednostek samorządu terytorialnego – wykonywanie planu,
  • zobowiązania, jednostek samorządu terytorialnego według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.
Wskaźniki zawarte w systemie oparte są na oficjalnych danych GUS zawartych w sprawozdaniach Rb-NDS, Rb-N, Rb-28S, Rb-Z oraz Rb-27S i dotyczą okresów rocznych począwszy od 2002 r. Istnieje również możliwość aktualizacji w systemie kwartalnym.

Dane do systemu baz danych PONT Info – Finanse Samorządów udostępniane są na płytach CD do instalacji na dyskach twardych wraz z pakietem programowym umożliwiającym łatwe i wygodne wyszukiwanie przez Użytkownika żądanych informacji oraz ich analizę. Istnieje także możliwość udostępniania fragmentów zawartości systemów baz danych w postaci wydruków komputerowych, w formie elektronicznej oraz poprzez Internet.

BUSINESS MEETING POINT
02-791 Warszawa, ul. Stryjeńskich 19/519
Tel.: 731 313 636
E-mail: biuro@epib.pl
WWW: www.epib.pl