Jesteś w: Strona główna >> BRANŻE GOSPODARKI

Bazy wskaźników branżowych, finansowych | epib.pl Bazę danych o branżach zawiera System PONT Info – Gospodarka – Sektor Średnich i Dużych Przedsiębiorstw (SŚDP)

By orientować się we wszystkim, co dzieje się w świecie biznesu, warto znać wskaźniki finansowe dla poszczególnych branż. To one mówią najwięcej o tym, jak wygląda świat inwestycji i jakie są perspektywy na przyszłość. Wysokiej jakości bazy wskaźników branżowych dostępne są w Systemie PONT Info – Gospodarka. Znaleźć w nim można opisanych ponad 300 wskaźników, koncentrujących swoją uwagę na firmach z sektora ŚDP (średnich i dużych przedsiębiorstw) – zarówno bieżących, jak i ujętych w perspektywie historycznej. Warto podkreślić, że dane przeglądać można zarówno, badając stan gospodarki całego kraju, jak i poszczególnych województw.

Rzetelne bazy wskaźników branżowych dla SŚDP

System PONT Info – Gospodarka opiera się na danych uzyskiwanych z Głównego Urzędu Statystycznego. Ich analiza może sięgnąć roku 1990, a zakończyć się na najnowszych rezultatach dotyczących minionego kwartału. System wykorzystuje informacje zawarte w sprawozdaniach F- 01 ora F-02 i jest na bieżąco aktualizowany. Dzięki temu, każdy, kto korzysta z tej bazy danych ma pewność aktualności pozyskanych informacji.

Do danych z Systemu dostęp można uzyskać na kilka sposobów:

-Online – baza internetowa: baza.pontinfo.com.pl,
- za pośrednictwem płyty CD, na której nagrane są informacje wraz z zestawem oprogramowania upraszającym wyszukiwanie oraz przetwarzanie danych
- w formie wydruków.

Bez względu jednak na kanał, którym uzyskamy informacje, możemy być pewni, że będą one zawsze cennym źródłem danych o sytuacji biznesowej.

BUSINESS MEETING POINT
02-791 Warszawa, ul. Stryjeńskich 19/519
Tel.: 731 313 636
E-mail: biuro@epib.pl
WWW: www.epib.pl